Prawo pracy pod lupą, czyli 7 pytań o artykuł 23′ KP

wpis w: Dookoła Pracy | 14

         O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. W sierpniu, dyskutujemy o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 23 (1))

 

  1. O czym musi poinformować dotychczasowy pracodawca w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę?

W takiej sytuacji, pracodawca musi poinformować na piśmie, jaki jest przewidywany termin przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę. Ponadto, jakie są przyczyny, a także prawne, ekonomiczne i socjalne skutki dla pracowników. Kolejna kwestia, to informacje o warunkach pracy, płacy i przekwalifikowaniu.

  1. Kiedy pracodawca musi mnie poinformować o takich zmianach?

Najpóźniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia.

  1. Czy w związku z tego typu „zmianą pracodawcy” tracę urlop bądź jakiekolwiek inne uprawnienia?

Nie. Wszystkie Twoje prawa i obowiązki pozostają bez zmian (w tym liczba dni urlopu).

  1. Czy w związku z tymi zmianami muszę świadczyć pracę dla nowego pracodawcy? W końcu umowę zawierałem z zupełnie inną firmą?

Niekoniecznie. Od momentu przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, możesz w przeciągu 2 miesięcy rozwiązań stosunek pracy bez wypowiedzenia za 7 dniowym uprzedzeniem. Powoduje to skutki takie same, jak w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, czyli pracownik nie ma wówczas obowiązku świadczenia pracy.

  1. Co oznacza termin „7 dniowe uprzedzenie”?

Chodzi o to, że między dniem, w którym upływają 2 miesiące od zmiany pracodawcy, a dniem w którym pracodawca otrzymał Twoje oświadczenie o chęci zakończenia stosunku pracy minęło co najmniej 7 dni.

  1. Czy za skrócony okres „wypowiedzenia” otrzymam odszkodowanie?

Nie. W takim przypadku odszkodowanie nie przysługuje.

  1. A jeśli nie mam umowy o pracę tylko inny rodzaj umowy, to czy też mam 2 miesiące na zakończenie pracy w sytuacji przedstawionej w tym artykule?

Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę, to pracodawca z dniem przejścia ma obowiązek zaproponować Ci nowe warunki płacy i pracy. Ty natomiast będziesz mieć minimum 7 dni na złożenie oświadczenia, czy przyjmujesz nowe warunki, czy nie.
Artykuł powstał w oparciu o Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami)