Prawo pracy pod lupą, czyli 10 pytań i odpowiedzi o badania lekarskie

wpis w: Dookoła Pracy | 6

       O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Tym razem, poruszamy zagadnienia dotyczące badań lekarskich wynikających z faktu bycia zatrudnionym.

 

 1. Jakie mamy rodzaje badań lekarskich, które pracownik musi wykonać z uwagi na fakt zatrudnienia?  a) Badania wstępne;
  b) Badania kontrolne;
  c) Badania okresowe.

 

 1. Czy mogę sam w dowolnym momencie zgłosić się do lekarza medycyny pracy i odbyć wspomniane badania?

Do tego niezbędne jest skierowanie z ramienia pracodawcy.
 

 1. Kto ma obowiązek odbyć wstępne badania lekarskie?

      a) Osoby, które są przyjmowane do pracy (tutaj jest pewien wyjątek – zobacz pytanie 3);
b) Młodociani pracownicy, których przeniesiono na inne stanowiska pracy;
c) Pracownicy, których przeniono na stanowisko pracy związane z występowaniem uciążliwych warunków bądź czynników szkodliwych dla zdrowia.

 1. Kiedy osoba przyjmowana do pracy nie musi odbyć badań wstępnych?

W dwóch przypadkach:
a) Jeśli pracodawca przyjmuje ją po raz kolejny na to samo stanowisko, bądź na stanowisko wykonywane w takich samych warunkach (do 30 dni od momentu rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą);
b) Jeśli dana osoba zostanie zatrudniona u innego pracodawcy w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia umowy w poprzedniej firmie i przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do wykonywania pracy w danych warunkach (jeśli są takie same w jednej i drugiej pracy). Jest jeden wyjątek od tego punktu (sprawdź pytanie 4);
c) Jeśli dana osoba pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i przedstawi orzeczenie lekarskie (tak jak w punkcie b).

 1. W poprzednim punkcie wspominałaś, że drugi przypadek nie dotyczy pewnych sytuacji. Jakich?

Jeśli pracownik przyjmowany jest do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, to badania wstępne musi wykonać!

 1. Kiedy muszę wykonywać badania kontrolne?

W sytuacji, jeśli ze względu chorobę jesteś niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, to wówczas powinienieś zostać wysłany na badania kontrolne, które mają pokazać, czy jesteś zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.

 1. Jeśli w celu wykonania badań okresowych.kontrolnych muszę jechać do innej miejscowości, to czy koszt dojazdu zostanie mi zwrócony?

Tak, zgodnie z zasadami, które obowiązują w przypadku podróży służbowych.
 

 1. Czy muszę wykonywać badania okresowe i kontrolne po godzinach pracy?

W miarę możliwości powinny być przeprowadzone w godzinach pracy i wówczas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 1. Czy wykonując badania okresowe i kontrolne po godzinach pracy otrzymam dodatkowe wynagrodzenie?

Nie, pracodawca nie ma takiego obowiązku.
 

 1. Czy muszę płacić za wykonanie tych badań?

Nie, wykonujesz je na koszt pracodawcy.

Artykuł powstał w oparciu o Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami)