Pomysł na siebie. Pomysł na życie. Odcinek 14: HR Business Partner

wpis w: Dookoła Pracy | 15

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kim jest HR Business Partner, czym to stanowisko różni się od rekrutera i dlaczego coraz więcej mówi się o tej roli w biznesie? O wyzwaniach, codzienności, zadaniach i kompetencjach koniecznych do sprawowania tej funkcji, rozmawiamy dziś HR Business Partnerem w sieci sklepów Żabka – Panią Renatą Piechocką.

W artykule uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czym tak naprawdę zajmuje się HR Business Partner i czym zajmuje się Pani Renata?Czym różni się ta rola od rekrutera?
2. Niegdyś działy HR nie nadążały za potrzebami biznesu. Czy utworzenie roli HRBPa ma być receptą na lepsze dostosowanie tych działów do rzeczywistych potrzeb i wyzwań przedsiębiorstw?
3. Jak wygląda dzień z życia HR Business Partnera?
4. Czy to jeden z tych zawodów, które można wykonywać w pełni zdalnie i z każdego miejsca na świecie?
5. Czy studia są niezbędne do wykonywania tego zawodu i jakie studia mogłyby być przydatne w tej profesji?
6. Jakimi cechami powinien charakteryzować się HRBP? A dla kogo nie jest to właściwa profesja?
7. Jakie są najważniejsze kompetencje i wiedza, jakie powinien posiadać HRBP?
8. Jak wyglądała ścieżka zawodowa Pani Renaty?
9. Z jakimi wyzwaniami musi się Pani mierzyć w codziennej pracy?
10. Od czego zależy sukces HR Business Partnera i jak mierzy się jego efektywność/
11. Jak Pani Renata widzi przyszłość branży HR w najbliższych latach?
12. Jak zacząć swoją przygodę z byciem HR Business Partnerem? Od czego zacząć? Czy trzeba mieć wcześniejsze doświadczenia w działach HR? A może jakieś inne role mogłyby być w tej profesji przydatnym doświadczeniem?

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed dzisiejszym HRem jest wspieranie strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Stanowisko HR Business Partnera od kilku lat staje się coraz bardziej istotną rolą w organizacjach. Osoba na takim stanowisku faktycznie jest partnerem dla biznesu, z którym współpracuje każdego dnia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Aby właściwie zrealizować cele stojące przed HR Business Partnerem musi on także bardzo dobrze rozumieć cele biznesowe i finansowe firmy, a także mieć świadomość procesów biznesowych zachodzących w firmie. Dzięki temu, ma szanse stać się bardzo dużym wsparciem dla managerów w danej organizacji.

Do głównych zadań HR Business Partnera należą:

a) ścisła współpraca z Zarządem oraz managerami danej organizacji

b) realizacja procesów rekrutacyjnych

c) onboarding nowych pracowników

d) rozwój i szkolenie

e) wsparcie w wypracowywaniu zmian po badaniach np. zaangażowania pracowników

f) proces ocen rocznych

g) wsparcie dla Pracowników obszaru biznesowego, z którym współpracuje się na co dzień

h) wdrażanie nowych procedur z ramienia HR.

Obecnie, jako HR Business Partner współpracuję z pionem finansowym i rozwoju. Organizacyjnie, w ramach tego pionu są to takie obszary jak: finanse, IT, prawny, transformacji cyfrowej oraz zaawansowana analityka. Moja praca w dużej mierze polega na tych działaniach, które wskazałam powyżej. To codzienne wsparcie managerów w ich pracy, ale także realizacja wszystkich procesów HRowych w tym konkretnym obszarze biznesowym.

HR Business Partner to osoba, która posiada zarówno wiedzę i doświadczenie z miękkiego obszaru HR (rekrutacja, rozwój, szkolenia), ale także potrafi doradzać z np. zakresu prawa pracy. Dodatkowo, co już wspomniałam wcześniej, bardzo dobrze musi znać procesy biznesowe zachodzące w organizacji a przede wszystkim w obszarze biznesowym, z którym współpracuje. W porównaniu z rolą rekrutera, rola HR Business Partnera jest dużo szersza w swoim założeniu. Rekruter odpowiada za proces rekrutacji, czyli za publikację ogłoszenia, selekcję CV, spotkania rekrutacyjne i następnie rekomendację odpowiedniego kandydata. Rekruter skoncentrowany jest na jednym z procesów, który znajduje się w dużo szerszym wachlarzu działań w zakresie odpowiedzialności HR Business Partnera.

 

Jestem przekonana, że utworzenie roli HR Business Partnera jest odpowiedzią na potrzeby rynku, ale także znakiem zmian, jakie nastąpiły w branży HR. Zmieniły się potrzeby biznesu, dlatego rola HRu jest też dziś bardziej ekspercka i wspierająca wiele procesów, ale także oczekiwania wobec działań HR są większe. Świetnym przykładem mogą być spotkania biznesowe, które jeszcze kilka lat temu odbywałyby się bez udziału osoby z działu personalnego. Dziś, większość inicjatyw biznesowych, czy też nowych projektów rozpoczyna się od rozmowy z HR.

 

Myślę, że to co jest najciekawsze w tym zawodzie to fakt, że każdy dzień właściwie potrafi być inny. Praca z ludźmi pozwala na różnorodność. Bywają dni, które mało zaskakują. Są zaplanowane od rana do popołudnia i wówczas zazwyczaj odbywają się spotkania np. z managerami, pracownikami albo z kandydatami. Ale zdarzają się też dni (i tych jest sporo więcej), kiedy jakieś nietypowe sytuacje wpływają na przebieg całego dnia. Oznacza to, że wykonując pracę HR Business Partnera należy być elastycznym i przygotowanym na różne zdarzenia.

 

Według mnie, absolutnie nie. Praca HR Business Partnera, to praca z ludźmi i w największej mierze opiera się na relacjach z ludźmi. Owe relacje wypracowuje się w trakcie spotkań, a także dzięki współpracy opartej na otwartości, szczerości, ale także zaufaniu. Natomiast zdarzają się dni, w trakcie których praca zdalna jest jak najbardziej możliwa, albo wręcz wskazana. Dzięki takim dniom, możliwa jest koncentracja na zadaniach bardziej koncepcyjnych.

 

Jest sporo kierunków studiów zarówno wyższych, jak i podyplomowych, które oferują w swoich założeniach zdobycie wiedzy, dzięki której wykonywanie pracy na stanowisku HR Business Partnera będzie możliwe, czy też bardziej efektywne.

Ja jednak myślę, że to jedno z tych stanowisk, gdzie najistotniejsze są kompetencje miękkie, społeczne. HR Business Partner powinien posiadać umiejętności komunikacyjne, otwartość, łatwość nawiązywania, ale także podtrzymywania relacji. W trakcie nauki na takich kierunkach, jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi można zdobyć sporo wiedzy teoretycznej, która z całą pewnością będzie bardzo przydatna, ale musi być to spójne z umiejętnościami, które wskazałam wcześniej.

 

Osoba z ugruntowaną wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, z zakresu prawa pracy, posiadająca wcześniej wskazane umiejętności społeczne, ale także bardzo dobrze rozumiejąca procesy biznesowe w obszarze, z którym współpracuje. Tym powinien charakteryzować się HRBP. Należy też pamiętać o chęci nauki i rozwoju, ponieważ jest to rola, w której rozwój ma duże znaczenie.

 

Myślę, że do najistotniejszych kompetencji na stanowisku HRBP można zaliczyć:

a) rozumienie biznesu, najważniejszych procesów i otoczenia biznesowego

b) umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu, ale także bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Odpowiednio wypracowane relacje z managerami bardzo pomagają w pracy HRBPa

c) odkrywanie talentów poprzez pozyskiwanie pracowników o odpowiednich kompetencjach, następnie ich rozwój i budowanie w nich zaanagażowania

d) dbający o odpowiednią komunikację, dzięki której pracownicy są zorientowani i zaangażowani w tematy zarówno związane z działami, w których pracują, ale także z kwestiami ogólnofirmowymi

 

Skończyłam dwa kierunki studiów. Ekonomia i psychologia, to według mnie bardzo dobre połączenie, które z jednej strony pozwala mi dobrze rozumieć procesy biznesowe od strony organizacji, czy wymagań rynku, a z drugiej potrafię pracować z ludźmi i co w tym zawodzie najważniejsze, bardzo to lubię i doceniam.

Przez pierwsze lata swojego życia zawodowego zarządzałam projektami, co w dużej mierze miało związek chociażby z pracą z zespołami projektowymi, delegowaniem zadań, czy też motywowaniem pracowników do ich realizacji. Wraz z kolejnymi projektami uświadamiałam sobie, jak bardzo interesująca jest dla mnie praca z ludźmi i wówczas podjęłam decyzję o zmianie zawodowej. Początkowo jako Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju zdobywając doświadczenie w takich procesach jak rekrutacja, czy też onboarding, a następnie HR BP. Stanowisko HR BP zajmuję od prawie 4 lat i wciąż czuję jak bardzo się rozwijam.

 

Rozwój, o którym wspominałam już wcześniej, odbywa się właśnie dzięki tym codziennym wyzwaniom. Praca z ludźmi rzadko kiedy bywa powtarzalna. Oznacza to, że każdego dnia może pojawić się inny temat do realizacji. Od procesów rekrutacji, które w ostatnich miesiącach stają się coraz większym wyzwaniem dla niektórych ról, poprzez pracę z pracownikami z różnych pokoleń, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla obszaru biznesowego, z którym się współpracuje, przy założeniu jego silnego rozwoju, to wszystko są wyzwania, z którymi osobiście mierzę się każdego dnia.

 

Miarą sukcesu powinien być efektywnie funkcjonujący obszar biznesowy, z którym współpracuje HR BP.

 

Branża HR faktycznie się zmienia. Oczekiwania wobec HRu są coraz większe, co w dużej mierze wynika z bardzo zmieniającego się rynku i uwarunkowań zewnętrznych. Z całą pewnością zapotrzebowanie na HR wciąż będzie rosnąć, ale na HR bardzo dojrzały, współpracujący, taki który mądrze i efektywnie doradza w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

 

Myślę, że aby stać się HR BP należy posiadać zarówno doświadczenie w pracy w działach HR, przede wszystkim w zakresie tzw. „miękkiego HRu”, ale także zdobyte doświadczenia zawodowe z innych obszarów staną się bardzo przydatne. Znam różne osoby, które są bardzo dobrymi HR BP. Ich profile, doświadczenia, wykształcenie czasami bardzo różnią się od siebie. Jeśli ktoś kocha pracę z ludźmi i potrafi to robić, a także posiada wysoką świadomość biznesową, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby próbować rozwijać się z kierunku HRBP.

 


Zainspiruj się z nami i zobacz inne interesujące branże i zawody


Już wkrótce premiera „Dookoła Linkedina – jak wzmocnić swój profil, aby zdobyć pracę marzeń?”. Zapisz się już dziś, aby być pierwszym, który dowie się o przedsprzedaży!