Aktualna klauzula o ochronie danych osobowych do CV (RODO 2019)

wpis w: Dookoła Pracy | 16

UWAGA! Aktualną klauzulę RODO na 2020 rok znajdziesz tutaj


 

Ostatnio na Linkedin prowadziłem arcyciekawą dyskusję na temat najnowszej ustawy, która odnosi się do ochrony danych osobowych – ustawa z 21 lutego 2019. Skłoniło mnie to do podrążenia tematu…

Ustawa ta dostosowała polskie przepisy do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i  tym samym znowelizowała kodeks pracy, określając zakres dozwolonego gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów i zatrudnionych już pracowników.

Co się zmieniło dla osób ubiegających się o pracę?

  1. Pracodawca nie może żądać dodania przez kandydata informacji o adresie zamieszkania
  2. Nie może też pytać o imiona rodziców

I teraz kluczowa kwestia dla Ciebie jako kandydata! Ważne, abyś wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innym przypadku pracodawca nawet nie spojrzy na Twoją aplikację.

Bardzo ważna informacja jest taka, że treść klauzuli RODO może zostać sformułowana dowolnie, z zastrzeżeniem, że musisz jasno określić swoją wolę przetwarzania danych. Przykład poniżej:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych przez [nazwa firmy] osobowych w celu prowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji”.

Uwaga: Ważne jest tutaj słowo „Przyszłych rekrutacji”, jeśli napisałoby się je w formie liczby pojedynczej to mógłbyś brać udział wyłącznie w obecnej, jak i wyłącznie następnej rekrutacji.

Można też tak:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.


Pamiętaj, że niektórzy pracodawcy mogą wymagać własnej wersji klauzuli. Sprawdź to na ich stronie i w ogłoszeniu rekrutacyjnym.


 

Po angielsku klauzula ta będzie wyglądała następująco:

„I agree to the processing of personal data provided in this document for realizing the recruitment process and future recruitment processes pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”.

 

A dla osób niemieckojęzycznych klauzula przyjęłaby następujące brzmienie:

 „Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch (der Firmenname) für die Rekrutierungszwecke verwendet werden”.

lub:

„Ich bin damit einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch die Firma (XYZ) für das weitere Bewerbungsverfahren verwendet werden, gemäβ dem Gesetz vom 10. Mai 2018 über den Schutz der personenbezogener Daten (Gesetzblatt von 2018, Pos. 1000) und die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG)“


Gdzie dodać RODO? Najlepiej w stopce CV. A czy w liście motywacyjnym jest wymagana? NIE ale warto ja dodać, aby uniknąć nieporozumień.


Nie wiesz jak napisać dobre CV? Zajrzyj do naszego sklepu i wybierz dogodną dla Ciebie opcję