Mistrzowskie CV. Co powinno się w nim znaleźć? – Część I

wpis w: CV | 21

Klamka zapadła. Chcesz zmienić pracę i stawić czoła rekruterom. Brawo! To teraz czas uzbroić się w naprawdę dobre CV i tak wyposażonym udać się na łowy. Z myślą o Tobie, zaprosiliśmy wytrawnych graczy z rekruterskiego świata, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i podpowiadają, na czym skupić się tworząc CV. To już czwarta część cyklu dotyczącego CV.

 W tym artykule uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy podsumowanie zawodowe jest ważne? I na czym się w nim skupić?
2. Słowa klucze w CV – czy takie w ogóle istnieją? Czy jak widzę ofertę pracy i chcę aplikować, to czym mam użyć słów w niej zawartych w moim CV, aby zostało ono w ogóle wzięte pod uwagę? Dużo słyszy się o tych systemach, które odsiewają kandydatów, gdy w CV nie ma takich słów?
3. Mam wiele lat doświadczenia, czy w ogóle jest to ważne jaka szkołę kończyłem? I czy powinienem zamieścić taką informację w CV?
4. Co w przypadku gdy nie mam doświadczenia zawodowego w ogóle, albo też nie mam doświadczenia w tej konkretnej dziedzinie, która mnie interesuje? Co powinienem umieścić w CV?
5. Czy wiek ma znaczenie dla pracodawcy i czy taka informacja powinna widnieć w CV?
6. Czy chwalenie się najważniejszymi sukcesami, osiągnięciami poza historią pracy jest w porządku?


Marzena Pelc, Konsultant HR, 16 lat doświadczenia w branży HR
Podsumowanie jest ważne i ma znaczenie jeżeli jest merytoryczne i prawdziwe zarazem. Najlepiej podsumowanie zawodowe przedstawić w formie kilku zdań. Wtedy mamy jasność w czym kandydat miał okazję się sprawdzić i do czego dąży.


Nina Urbańczyk, HR Business Partner i Konsultant Kariery, 5 lat doświadczenia w branży HR
Podsumowanie zawodowe jest bardzo ważnym elementem CV, dzięki któremu Kandydat ma możliwość zwrócić uwagę rekrutera oraz przyszłego pracodawcy na swoje największe zalety w kontekście stanowiska, na które aplikuje.
Podsumowanie, aby było skuteczne, nie powinno być dłuższe niż 3-4 zdania. Można w nim dodatkowo użyć pogrubień lub koloru, aby wzmocnić siłę przekazywanych informacji, równocześnie pamiętając o tym, żeby nie przesadzić z efektami wizualnymi.
W treści podsumowania zawodowego należy umieścić informacje kluczowe na temat swojego doświadczenia, które są najistotniejsze w pracy na danym stanowisku. Każdy pracodawca zamieszcza w ogłoszeniu listę wymagań oraz obowiązków – w podsumowaniu polecam się do nich bezpośrednio odnieść.
Dobrze jest użyć w podsumowaniu mierzalnych wskaźników efektywności swoich działań. Np. „Pracując przez X lat jako handlowiec w firmie Y zwiększyłem sprzedaż w swoim regionie o Z %”.
Trudno jest napisać dobre podsumowanie zawodowego, które będzie pasowało do wszystkich ogłoszeń. Podsumowanie, tak jak i list motywacyjny, mają największą szansę na bycie skutecznymi, jeśli są dedykowane konkretnej ofercie pracy.


Marcin Borowski, Manager w branży rekrutacyjnej, 10 lat doświadczenia

Jest ważne i może być wartościową wskazówką dla osoby rekrutującej. Warto w takim podsumowaniu zawrzeć nasze najmocniejsze strony, kompetencje, w szczególności te twarde, a także zwięźle opisać nasze zawodowe cele na najbliższy okres. Osoby świadomie kierujące swoją karierą są doceniane na rynku pracy, więc jeśli potrafimy wskazać do czego dążymy i jest to jeszcze tożsame z danym stanowiskiem, wówczas powinno to pozytywnie przełożyć się na postrzeganie naszej osoby.
W kwestii celów zawodowych –  warto spojrzeć na nie nieco szerzej, niż przysłowiowe „chcę być dyrektorem w ciągu 5 lat”. To mogą być dodatkowe kompetencje, zrealizowanie projektu, wykorzystanie zdobytych umiejętności – to wszystko ma znaczenie w takim podsumowaniu. Optymalnie, jeśli potrafimy to przełożyć na język korzyści dla potencjalnego pracodawcy. Warto również wspomnieć o certyfikatach które posiadamy, jeśli są one faktycznym potwierdzeniem naszych umiejętności.

Marzena Pelc, Konsultant HR, 16 lat doświadczenia w branży HR

Nie stosowałam nigdy programów tego typu. Owszem istnieją słowa klucze, które konkretnie wskazują na to, co faktycznie kandydat potrafi. Aplikacje, w których szczególnie zwracam na to uwagę dotyczą stanowisk wysokiego szczebla. Wg mnie to zależy od umiejętności rekrutera w jaki sposób dokonuje selekcji wstępnej, jak interpretuje tekst. Z drugiej strony często kandydaci sugerują się „poradami” i przygotowują informacje, które owszem zawierają słowa klucze, jednak absolutnie nie są adekwatne do doświadczenia. Niestety to powoduje tylko niepotrzebne sytuacje, gdzie rekruter pełni rolę śledczego i zamiast przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną staje się detektywem.

Nina Urbańczyk, HR Business Partner i Konsultant Kariery, 5 lat doświadczenia w branży HR
Systemy ATS-Apliccant Tracking System, są wykorzystywane przez duże korporacje i agencje pracy. Ich głównym zadaniem jest wstępny wybór spośród dużej bazy CV Kandydatów, tych które zawierają słowa klucze – istotne dla danego stanowiska. Ostatecznej oceny i tak zawsze dokonuje człowiek.
Tak więc nie ma „uniwersalnych kluczy” i każdorazowo należy w całym swoim CV odnieść się do konkretnego ogłoszenia.
Dobrze jest zawrzeć w CV część informacji, które znajdują się w ofercie pracy, ale nie kopiować wszystkiego-resztę warto przeformułować i napisać własnymi słowami.
Reasumując, należy dbać o to, żeby ATS i człowiek, z łatwością zauważyli w CV informacje, które potwierdzą, że Kandydat jest odpowiednią osobą na dane stanowisko, zgodnie z danymi zawartymi w ogłoszeniu o pracę.

Marcin Borowski, Manager w branży rekrutacyjnej, 10 lat doświadczenia
Warto kierować się wymaganiami umieszczonymi w ofercie pracy i starać się tak zbudować nasz profil, aby w możliwie największym obszarze pokrywał się on z oczekiwaniami wskazanymi w ogłoszeniu. Dochodzimy tu do kwestii nie tyle merytorycznej zawartości CV, ale do innej równie ważnej – zrobienia odpowiedniego wrażenia na osobie weryfikującej naszą aplikację. Proponuję tzw. słowa klucze, czyli w moim rozumieniu, kompetencje i umiejętności najbardziej pokrywające się z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu, umieścić na samej górze CV, tak aby praktycznie od razu zdobyć uwagę rekrutera i zaznaczyć, że nasza kandydatura spełnia kryteria. Obecny rynek pracy obfituje w wyzwania po stronie pracodawców oraz firm rekrutujących i w tej sytuacji zdawanie się na system informatyczny odsiewający kandydatów z powodu braku konkretnych słów w CV wydaje się być pomysłem kuriozalnym.

 

Marzena Pelc, Konsultant HR, 16 lat doświadczenia w branży HR
Wg mnie zawsze trzeba wspomnieć o edukacji, jaką się odbyło. Świadczy to o naszych planach, czy predyspozycjach.

Nina Urbańczyk, HR Business Partner i Konsultant Kariery, 5 lat doświadczenia w branży HR
Tak. Choć w kontekście wieloletniego doświadczenia, wykształcenie naturalnie schodzi na dalszy plan, jednakże informację o tym, że Kandydat w ogóle ukończył wcześniej jakąś szkołę, należy zawsze w CV umieścić. W takich przypadkach umieszcza się zazwyczaj jedynie ostatnią szkołę, chyba że wykształcenie zawodowe na kilku etapach jest spójne i kluczowe w kontekście pracy na danym stanowisku.

Marcin Borowski, Manager w branży rekrutacyjnej, 10 lat doświadczenia
Proponuję ostatnią szkołę umieścić w CV, chociażby żeby rozwiać wątpliwości co do wykształcenia. Są oferty pracy, w których pracodawcy oczekują konkretnego poziomu edukacji, więc nie pozwólmy na jakiekolwiek domysły, które mogą wpłynąć na decyzję odnośnie naszego uczestnictwa w kolejnych etapach rekrutacji.
Przy tej okazji chciałbym zaznaczyć, iż są kraje w Europie, gdzie wykształcenie jest absolutnie kwestią drugorzędną i pracodawcy raczej inwestują swój czas w weryfikację faktycznych umiejętności kandydatów. W Polsce również zdarza się, że mamy do czynienia z takim podejściem, przy czym ostatnia szkoła i tak w mojej opinii powinna znaleźć się w CV. Jeśli skończyliśmy prestiżową uczelnię wyższą, lub kierunkową szkołę techniczną czy zawodową, to podkreślenie tego faktu w naszym podaniu o pracę, będzie na pewno postrzegane jako ta silna strona i wartość dodana naszej osoby.

 

Marzena Pelc, Konsultant HR, 16 lat doświadczenia w branży HR
Proponuję umieścić informację o ukończonej szkole, uczelni, kursach, szkoleniach, zainteresowaniach, wszelkich pracach dodatkowych, wolontariatach. Dobrze byłoby zacząć od dobrze sformułowanego profilu, w którym jasno i prawdziwie wskazany będzie cel, wizja, czy zainteresowania, jak również plany rozwoju.

Nina Urbańczyk, HR Business Partner i Konsultant Kariery,  5 lat doświadczenia w branży HR
Ważne jest, aby potencjalny pracodawca, a wcześniej rekruter, miał szansę dowiedzieć się, czy Kandydat jest odpowiednią osobą na dane stanowisko pracy. Jeśli CV zawierało będzie jedynie nazwę ukończonej szkoły czy uczelni, to szansa, że taka aplikacja kogoś zainteresuje jest nikła. Dlatego polecam rozszerzyć CV o informacje poza zawodowe, spójne z wymaganiami danego stanowiska i pokazujące, że Kandydat jest osobą proaktywną, odnoszącą sukcesy na różnych polach.
Aplikując na stanowisko pracy w nowej dziedzinie lub branży, również warto skupić się na doświadczeniu z innych obszarów życia i kariery zawodowej, które może być pomocne w pracy.
Polecam skupić się również na swoich atutach osobowościowych i podkreślić je w CV, podając przykłady jak się objawiają w życiu. Radzę unikać frazesów w stylu „szybko się uczę”, ponieważ każdy tak może napisać i to nic nie wnosi. Lecz jeśli np. Kandydat opanował naukę jakiegoś języka w określonym czasie, co zostało zwieńczone egzaminem, to już jest informacja, która popiera tezę, iż ktoś „łatwo, szybko i skutecznie przyswaja wiedzę”.

Marcin Borowski, Manager w branży rekrutacyjnej, 10 lat doświadczenia
Brak doświadczenia zawodowego jest czymś absolutnie normalnym, każdy z nas był na takim etapie w swoim życiu. Pierwszą istotną kwestią jest dostosowanie swoich oczekiwań odnośnie stanowiska i wynagrodzenia do umiejętności, które faktycznie posiadamy. Kolejną uwypuklenie naszych osiągnięć zdobytych do tej pory: kursy, szkolenia, sukcesy naukowe, praktyki, staże, prace zarobkowe podczas nauki – wbrew pozorom to wszystko ma znaczenie. Wydaje się, że w obecnych okolicznościach rynkowych to nie brak doświadczenia jest problemem, gdyż wielu pracodawców deklaruje gotowość do kształcenia pracowników. Pewnym wyzwaniem jest duża dynamika zmian społecznych, a co za tym idzie również oczekiwań młodych ludzi. Są oni dużo bardziej mobilni, chętni do zmian, niecierpliwi, bardzo ambitni, co sprawia, że utrzymanie stabilnego zespołu staje się coraz trudniejszym zadaniem.
Jeśli mamy doświadczenie zawodowe, lecz chcemy się przekwalifikować, tutaj często powinniśmy wykonać pewne ruchy wyprzedzające: szkolenia, kursy, certyfikaty; szczególnie dotyczy to zawodów, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza. Tym samym będziemy w stanie w sposób bardziej formalny potwierdzić zdobytą wiedzę i jest już wartość wniesiona do naszego CV.

 

Marzena Pelc, Konsultant HR, 16 lat doświadczenia w branży HR
Wiek ma znaczenie, ale nie ma obowiązku wskazywania takiej informacji wprost. Poza tym jeżeli kandydat podaje lata, w których ukończył szkołę średnią – łatwo wyliczyć. Z informacją dotyczącą wieku jest tak samo, jak z każdą inną treścią, którą o sobie zamieszczamy – wcześniej, czy później zostanie zweryfikowana. Odwagi 🙂

Nina Urbańczyk, HR Business Partner i Konsultant Kariery, 5 lat doświadczenia w branży HR
Nie ma oficjalnego obowiązku podawania wieku w CV, lecz przyjęło się, że taka informacja w nim widnieje. Zgodnie z polskim prawem, jest to jedna z danych, o które pracodawca może poprosić pracownika w procesie rekrutacyjnym.
Nawet jeśli Kandydat bezpośrednio nie zamieści informacji o swoim wieku w CV, to rekruter i tak po analizie przebiegu jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, będzie w stanie oszacować ile dana osoba ma lat.
W celu zwrócenia uwagi rekrutera, w pierwszej kolejności na kompetencje a nie wiek Kandydata-można tej informacji nie podawać, lecz należy się spodziewać pytania w tym temacie.


Marcin Borowski, Manager w branży rekrutacyjnej, 10 lat doświadczenia
Wiek ma znaczenie tylko z jednego punktu widzenia: aby mieć pewność, że nie zatrudniamy osoby małoletniej. Nie ma potrzeby, aby umieszczać wiek w CV, nie powinno to być również przedmiotem zainteresowania pracodawców na etapie rekrutacji. Wiek jest jednym z kryteriów, które nie może być przedmiotem dyskryminacji.

 

Marzena Pelc, Konsultant HR, 16 lat doświadczenia w branży HR
Jestem za zaprezentowaniem fajnych, pozytywnych sukcesów, szczególnie jeśli mają przełożenie na przyszłość dla kandydata i wspierały innych. Wszystko zależy od stanowiska, kontekstu i tego z jaką intencją oraz w jakim celu zostały przedstawione.

Nina Urbańczyk, HR Business Partner i Konsultant Kariery, 5 lat doświadczenia w branży HR
W przypadku braku doświadczenia stricte zawodowego, należy skupić się na odbytych stażach, i praktykach – jeśli takowe zostały zrealizowane. Jeżeli Kandydat nie wyszedł jeszcze poza mury szkoły czy uniwersytetu, można odnieść się do sukcesów szkolnych/naukowych. Warto pochwalić się dodatkową aktywnością w Kołach Naukowych, czy organizacjach studenckich. W CV proponuje również zawrzeć informacje o działalności wolontariackiej i zgodnej z zainteresowaniami.
W obydwu przypadkach (braku doświadczenia w ogóle i w danej branży) dobrze jest pomyśleć o posiadanych kompetencjach i umiejętnościach z innych dziedzin, które są również kluczowe dla danego stanowiska. Do takich kompetencji, w zależności od konkretnej oferty pracy, mogą należeć np.: łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, obsługa systemów i programów komputerowych, czynne prawo jazdy, znajomość języków obcych, biegłość w social mediach, ukończone kursy.


Marcin Borowski, Manager w branży rekrutacyjnej, 10 lat doświadczenia
Osiągnięcia zawodowe i sukcesy to nie jest żaden powód do wstydu. Jest to czynnik, który pozwala nam się wyróżnić na tle innych, pokazać że jesteśmy lepsi (a przecież o to chodzi w procesie rekrutacji). Zadbajmy jednak o to, aby nasze osiągnięcia zawarte w CV były konkretne i mierzalne, nie próbujmy wpisywać tam niczego na siłę. Jeżeli piszemy o jakimś naszym działaniu, napiszmy od razu jaki ono przyniosło rezultat. Ważne, abyśmy już podczas bezpośredniego spotkania potrafili rozwinąć temat, wskazać nasz konkretny wkład w dane osiągnięcie, powiedzieć o decyzjach które musieliśmy podjąć, czy ludziach, których musieliśmy przekonać do swojego pomysłu. To wszystko ma niebagatelne znaczenie w procesie rekrutacji.

Koniecznie zobacz inne,  mistrzowskie artykuły na temat CV!

 

Marzena Pelc – Jak sama o sobie mówi: „Charakteryzuje mnie uśmiech, zaangażowanie, energia i kreatywność. Pozytywnego nastawienie do życia i pracy uczę się każdego dnia na nowo. Świadomość siebie oraz właściwa hierarchia wartości jest moim kompasem. Poczucie humoru pozwala mieć dystans na co dzień”. Z zamiłowania i doświadczenia HR-owiec. Na 16-letnie doświadczenie składa się czas 8 lat pracy jako specjalista ds. HR, 5 lat jako Manager i Doradca HR, 3 lata jako HR BP.
Pracowała w firmach, przy rosnącej roli i zakresie obowiązków, w biznesie o wysokiej
konkurencyjności, o dynamicznej kulturze organizacyjnej. Ma doświadczenie w pracy z biznesem, w modelu HR Biznes
Partneringu. Współtworzy i wdraża strategie HR oraz projektuje i usprawnia procesy HR. Ciągle uczy się przewodzenia i zarządzania zmianami i komunikacją.

Nina Urbańczyk – HR BP wspierający swoich Klientów w realizacji potrzeb rekrutacyjnych. Znajdujący najlepszych Kandydatów na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i
zarządcze. Nastawiony na najwyższą jakość rekomendowanych Kandydatów, poprzez najlepsze

dopasowanie Kandydatów zarówno pod względem kompetencyjnym jak i osobowościowym do wymagań danego stanowiska i kultury organizacji. Konsultant kariery pomagający Kandydatom
odnaleźć się na rynku pracy i wybrać najlepszą ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego, oraz skutecznie ją zrealizować, poprzez: wyszukanie i dotarcie do wybranych pracodawców z kompletem spersonalizowanych dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, wsparcie w procesie zatrudnienia.
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii społecznej, biznesu, emocji i motywacji, a także bieżące trendy na rynku pracy.
Współpracowała m. in. z Crédit Agricole Bank Polska, SAF S.A., D&K Technology Sp. z o. o., IteCom Sp. z o. o., Urząd Miasta Lublina, Ośrodek Kształcenia I Doskonalenia Zawodowego „Edukacja”, SMART Recruitment, Modelarnia HR, Value Creation, Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.


Marcin Borowski – firma rekrutacyjna LSJ HR Group. Manager z 10-letnim doświadczeniem w branży rekrutacyjnej. Karierę rozpoczął w Anglii od stanowiska Konsultanta ds. rekrutacji, a po powrocie do Polski jego aktywność zawodowa była głównie skoncentrowane na tworzeniu organizacji z branży HR od poziomu start-upów do osiągających sukcesy jednostek biznesowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu HR Management, zarządzania personalnego, zarządzania w firmie, studia managerskie, a także szkolenia i studia podyplomowe z Lean Management. Prywatnie, zawsze stara się znaleźć czas na książkę, partię dobrej gry planszowej, fan wszystkiego co związane z muzyką. Jeśli pogoda pozwala, chętnie przesiada się na 2 kółka, zarówno z silnikiem jak i bez.