Prawo pracy pod lupą, czyli delegacja służbowa, a przysługujące nam uprawnienia – 10 pytań i odpowiedzi

wpis w: Dookoła Pracy | 5

      O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Tym razem, poruszamy zagadnienia dotyczące delegacji służbowej.

  1. Kiedy można mówić o delegacji?

W 3 sytuacjach:
a) W przypadku podróży poza stałe miejsce pracy pracownika, które znajduje się w siedzibie firmy;
b) W przypadku podróży poza stałe miejsce pracy pracownika, które znajduje się w innej miejscowości niż siedziba firmy;
c) W przypadku podróży poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy, jeśli nie można stwierdzić, co jest „stałym miejscem pracy pracownika”.

  1. Jakie rodzaje podróży służbowych można wyróżnić?

Wyróżniamy podróże krajowe i zagraniczne.

  1. Czy pracownik mobilny również w świetle prawa „jeżdzi w delegacje”?

Dla pracownika mobilnego, czyli osoby, której praca powiązana jest ze świadczeniem jej poza siedzibą firmy, przy ciągłym przemieszczaniu się w granicach określonego terenu (dobrym przykładem jest tutaj przedstawiciel handlowy), wyjazdy do różnych miejscowości i wykonywanie tam pracy, nie mogą zostać uznane jako podróż służbowa/delegacja.

  1. Ile wynosi dieta na pokrycie kosztów wyżywienia podczas krajowej podróży służbowej?

30 złotych/doba. Dokładną wysokość diety oblicza się na podstawie liczby godzin delegacji.

  1. Jeśli pojadę w delegację, która potrawa 12 godzin (od wyjazdu do przyjazdu), to jaka wysokość diety mi przysługuje?

W tym przypadku, przysługuje Ci 50% diety, czyli 15 złotych. Dokładna rozpiska przedstawia się natomiast następująco:
a) Delegacja krótsza niż 8 godzin -> Dieta nie przysługuje;
b) Delegacja 8-12 godzinna -> 50% diety;
c) Delegacja powyżej 12 godzin -> 100% diety.
Za każdą kolejną dobę delegacji przysługuje 100% diety plus za każdą rozpoczętą, ale niepełną dobę przysługuje:
a) 50% diety -> do 8 godzin;
b) 100% diety -> powyżej 8 godzin.
 Warto zaznaczyć, że jeśli będziesz miał zapewnione całodzienne, bezpłatne wyżywienie, to dieta nie będzie Ci przysługiwała. Jesli wyżywienie będzie częściowe, to od kwoty diety, będzie trzeba odliczyć odpowiednio:

a) 25% kwoty diety -> jeśli zapewnione jest śniadanie;
b) 50% kwoty diety -> jeśli zapewniony jest obiad;
c) 25% kwoty diety -> jeśli zapewniona jest kolacja.

  1. A czy noclegi zostaną mi opłacone?

Za noclegi, przysługuje zwrot kosztów na podstawie przedstawionych rachunków, ale koszt za dobę nie może przekroczyć dwudziestokrotności dobowej diety, czyli: 300 złotych.

  1. Podczas delegacji, będę musiał korzystać z komunikacji miejskiej, aby dojeżdzać w określone miejsca powiązane z pracą. Czy muszą sobie to sam opłacić?

Nie. Przysługuje Ci ryczałt w wysokości 20% diety na pokrycie kosztów przejazdu komunikacją miejską.
 

  1. A jeśli w delegację jadę za granicę, to jak wygląda kwestia przysługującej mi diety?

 Dieta zależna jest od kraju, w którym ma mieć miejsce delegacja i określona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

  1. Czy podobnie do delegacji krajowych, dieta będzie zależna od ilości dób, podczas których jesteśmy w delegacji?

Tak, każda doba równa jest 100% diety, natomiast każda niepełna doba:
1/3 diety -> do 8 godzin;
50% diety -> ponad 8 godzin do 12 godzin;
100% diety -> powyżej 12 godzin.
 Jeśli zapewnione jest całodniowe, bezpłatne wyżywienie, to pracownikowi przysługuje 25% diety. Natomiast jeśli wyłącznie częściowe, to kwotę diety należy pomniejszyć o:

15% kwoty diety -> jeśli zapewnione było śniadanie;
30% kwoty diety -> jeśli zapewniony był obiad;
30% kwoty diety -> jeśli zapewniona była kolacja.

  1. A transport miejski w kraju, w którym ma miejsce delegacja? Opłacam samodzielnie?

Nie. Przysługuje Ci ryczałt w wysokości 10% diety na pokrycie kosztów przejazdu komunikacją miejską.

Artykuł powstał w oparciu o Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.