Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe czyli jak zmienić zawód dla pracowników fizycznych

Specjalista do spraw gazów medycznych, fryzjer, a może technik mechanik? Rynek edukacji i szkoleń przechodzi prawdziwy renesans swojej działalności, umożliwiając przebranżowienie również na zawody fizyczne. 

Kiedy powiesz sobie dość…

Marzysz o zmianie zawodu? Branża w której pracujesz od lat przestała być Twoim pierwszym wyborem? Co zrobić by zaistnieć w oczach potencjalnego i nowego pracodawcy gdy zarówno przebyta edukacja jak i dotychczasowa ścieżka kariery zupełnie nie ukierunkowują wyboru w Tobie? W tej sytuacji z pomocą przyjść mogą kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które zostały wprowadzone w jednej z ostatnich modernizacji kształcenia zawodowego. Otwierając tym samym drogę do szybkiego i łatwego nabycia kwalifikacji zawodowych marzącym o przekwalifikowaniu pracownikom. Proces ten bowiem choć kuszący, by był skuteczny wymaga przygotowania. Czym są zatem kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Na czym polegają KKZ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe wedle definicji są formą kształcenia ustawicznego w polskim systemie oświaty. Dają one dostęp przekwalifikowującym się członkom rynku pracy do uzyskania bądź uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, które dotychczas nie zostały nabyte ani w drodze edukacji ani poprzez doświadczenie danej jednostki na rynku pracy. Przeznaczone są głównie dla dorosłych, niezależnie od poziomu ich wykształcenia. Może zatem przystąpić do nich na przykład osoba po ukończeniu szkoły zawodowej, jak i liceum, a także studiów. Nauka w założeniu miała pozostać bezpłatna. Jednak oprócz placówek publicznych wypełniających ten zamysł na rynku pojawiają się również pod tą samą nazwą oferty placówek niepublicznych przewidujące opłatę za prowadzoną naukę. KKZ często zostają wybierane w konsekwencji wypalenia zawodowego jako przepustka do nowej kariery. Ten „powiew świeżego powietrza” w edukacji aktywizuje pracownika w nowym sektorze tematycznym. Przede wszystkim jednak pozwala uzyskać stosowne certyfikaty kwalifikacji zawodowej, które mają połączyć przyszłego pracownika z nowo obranym kierunkiem zatrudnienia. Realizując bowiem przewidzianą podstawę prawną kursant po zaliczeniu zawodowego egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przyznające uprawnienia zawodowe w obranej dziedzinie.

Jak uzyskać KKZ?

Proces podniesienia kwalifikacji zawodowych w drodze odbycia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, z uwzględnienim jego warunków, organizacji i trybu kształcenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Nauka przeprowadzana jest zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. Niegdyś prowadzona wyłącznie stacjonarnie, dziś ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną na świecie, otworzyła się również możliwość podjęcia kursów w trybie zdalnym. Wtedy też część teoretyczna zagadnień wykładana jest w drodze wykładów online, prowadzonych poprzez platformy szkoleniowe, jak i przy wykorzystaniu komunikatorów dostępnych na rynku. Część praktyczna zaś już drogą tradycyjną. Co naturalne liczba godzin danego kursu jest ściśle uzależniona od złożoności tematyki dziedziny w której szkoli się kursant. Zazwyczaj wynosi od pięciuset do tysiąca godzin. Najczęściej występujące to te trwające od dwóch do czterech semestrów, pojawiają się jednak i takie, które kończą się po kilku miesiącach. Stanowiąc jedną z najszybszych dróg na przyuczenie do nowego zawodu, czyniąc kwalifikacje kandydata pełnowartościowymi.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe ich tematyka

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przeznaczone są głównie dla pracowników fizycznych.

Przykładowe zawody:

  • kucharz
  • rolnik
  • elektryk
  • mechanik
  • fryzjer
  • cieśla
  • grabarz
  • kominiarz
  • pracownik obsługi hotelowej