Motywacja a skuteczność na rynku pracy

Góra dokumentów do przejrzenia wciąż rośnie? Przesuwanie przypomnień o zadaniach do wykonania to Twoja specjalność? A może nieprzerwanie odkładasz pomysł zmiany zawodowej jako niedoścignione marzenie? Co zrobić by w życiu z pozycji biernej przejść na aktywną i ustanowić ją swoim stanem podstawowym? I jaką rolę odgrywa w tym przypadku odpowiednio dobrana motywacja? Poznaj podstawowe mechanizmy, które kierują ludźmi sukcesu i zaprogramuj się na skuteczność.

Co nami powoduje czyli jak rodzi się motywacja? 

Niemal każdy z nas na jakimś etapie życia miał styczność z sytuacją, w której dwie osoby o podobnych kompetencjach osiągały zupełnie inne rezultaty na rynku pracy. Nierzadko częścią tego porównania byliśmy my sami, przekonani o niesprawiedliwości tego świata w obliczu własnej porażki. Jak się okazuje jednak w dobie, w której kompetencje są kryterium podstawowym, bardzo często o sukcesie decyduje stopień motywacji, który warunkuje intensywność działania. Czym zatem jest podnoszone przez wielu pojęcie motywacji? Już sama konstrukcja słowa sugeruje istotę jego znaczenia. Przekonując, że do zainicjowania akcji zachęca człowieka określony motyw, swego rodzaju impuls, będący powodem podjęcia aktywności. Impuls ten może pochodzić zarówno z wewnątrz nas samych jak i z zewnątrz będąc stymulacją napływową. Który z nich jest skuteczniejszy?

Aktywność ponad wszystko czyli jak przejąć kontrolę w życiu

Motywacja wewnętrzna bywa nazywana najsilniejszym bodźcem do działania, w istocie bowiem daje najskuteczniejsze rezultaty. Przyczyna działania w tym przypadku nie pochodzi z zewnętrznych korzyści, a często z samorealizacji, wewnętrznej potrzeby osiągnięcia obranego celu. Tym samym nie słabnie gdy „fizyczna” korzyść nie nadchodzi, pozostaje wszak od niej niezależna. Często nie jest pierwszą pobudką naszego działania, a swego rodzaju „drugą myślą”, kiedy to uświadamiamy sobie co jest esencją sukcesu. To ten moment w którym uzmysławiamy sobie, że uczymy się nie dla certyfikatu, a dla faktycznej umiejętności, którą chcemy wykorzystać w naszej pracy. W tej narracji „muszę” zastępowane jest przez „chcę”. Dzięki temu wzmocnienie motywacji do kolejnych czynności następuje już przy samym podjęciu działania, niezależnie od jego powodzenia. Motywacja wewnętrzna często powiązana jest więc z indywidualnymi cechami osobowościowymi człowieka. Mocniej rozwija się u jednostek, które czerpią siłę z przekonania, że każda próba nawet nieudana, jest lepsza od przyjęcia postawy biernej w życiu.

Marchewka na kiju czyli o roli nagrody w procesie działania

Instynktowne zachowanie człowieka nierzadko kieruje się uzyskaniem nagrody, a nawet samym uniknięciem kary. Czynnik motywujący pochodzi więc z zewnątrz, nęcąc jednostkę do zaangażowania. Atrakcyjność nagrody bądź dotkliwość ewentualnej kary nie jest tu więc bez znaczenia. Im intensywniejszy to stymulant bowiem, tym poświęcenie większe. Nie ma więc co się dziwić, że nierzadko w pierwszej kolejności wykonując służbowe zadanie, poszukując pracy bądź zastanawiając się nad przebranżowieniem koncentrujemy się nad konkretnymi korzyściami, które możemy uzyskać. Tym samym nie jest niczym dziwnym, że może stymulować nas uznanie, wysokość wynagrodzenia czy awans. Kruchość motywacji w tym przypadku jednak wiąże się z brakiem osiągnięcia celu lub z wydłużeniem jego realizacji w czasie. Istotne więc jest by nie była to jedyna pobudka do działania.

Niepokonanym ze sceny zejść czyli jak zwiększyć swoją szansę na sukces

Oczywistym zabiegiem w celu zwiększenia skuteczności swoich działań jest połączenie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, utwierdzające w przekonaniu, że działanie jest wskazane z różnych powodów. By jednak zwiększyć swoją skuteczność jeszcze bardziej, warto skupić się na wizualizacji celu, który staje się dzięki temu realniejszy i chętniej po niego sięgamy. Dodatkowym stymulantem bywa również ujawnienie swoich planów innym, którzy zostając zaangażowanymi, stają się mimowolnie strażnikami realizacji, dopytując się jak nam idzie. Mogą oni zatem pełnić rolę egzekutorów, ale i grupy wsparcia. Na motywację do działania wpływa także pewność siebie, tym samym wszelkie zabiegi mające na celu jej podniesienie są wskazane. Każdy więc progres naszych kompetencji daje nam wiarę, że będziemy odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejscu i zachęca do wyciągnięcia ręki po to co nam się należy. Zachowując przy tym pozytywne myślenie oparte na przekonaniu, że sukces w takim przypadku jest jedynie kwestią czasu, stajemy się niepokonani w staraniach o swój rozwój zawodowy.