Kompetencje przyszłości

Globalizacja, automatyzacja i rozwój nowych technologii wraz z czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi to główne procesy upatrywane jako mające współcześnie największy wpływ na kształtowanie rynku pracy. Prowadzą one do jego dynamicznej zmiany i wymuszają od jego uczestników elastyczności w przygotowaniu do obejmowania nowych ról. Jakie wymogi co do kompetencji przyszłości pracowników wyłoniły się na tle ich zależności? Raporty World Economic Forum oraz wnioski z debaty „Kompetencje przyszłości-społeczeństwo, biznes, edukacja” rozwiewają te wątpliwości. Poznaj kompetencje przyszłości, których posiadanie to niemal gwarant sukcesu na współczesnym i przyszłościowym rynku pracy.

Według World Economic Forum, szwajcarskiej organizacji non-profit, zrzeszającej na swoich corocznych konferencjach prezesów najbogatszych, światowych korporacji, przywódców politycznych oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy, na sekret sukcesu pracownika przyszłości składa się posiadanie konkretnych kompetencji, czyniących go odpowiednio dostosowanym do panujących na rynku pracy reguł. W swym raporcie instytuacja ta wymienia dziesięć poniższych kompetencji, w których składzie istotnie zarysowują się umiejętności miękkie. Trend ten, powodujący sukcesywny wzrost znaczenia nie tylko umiejętności twardych, ale i miękkich utrzymuje się na rynku pracy od kilku lat. Zakłada on, że określone cechy osobowościowe nastawione zawsze w pierwszej kolejności na adaptację do zmieniających się warunków powodują otwartość na ciągły rozwój, innowacje, doszkalanie się w kierunku, który aktualnie wymusza rynek pracy. Czyniąc pracownika idealnie zorientowanym, odpornym na negatywne skutki panujących mechanizmów, świadomym i dynamicznie reagującym na bieżące potrzeby rynku, a więc w przypadku konieczności gotowym również i na przebranżowienie. W takim przypadku stawiając temu procesowi czoła na gruncie formalnym, ale i emocjonalnym w ramach umiejętności radzenia sobie ze stresem.

1. Analityczne myślenie i innowacje.
2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się.
3. Kompleksowe rozwiązywanie problemów.
4. Krytyczne myślenie i analiza.
5. Kreatywność, oryginalność i pomysłowość.
6. Przywództwo i oddziaływanie społeczne.
7. Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola.
8. Projektowanie technologii i programowanie.
9. Odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność.
10. Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie idei.

Podejście te zdaje się podzielać także Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Piotr Wachowiak, podnosząc podczas debaty „Kompetencje przyszłości-społeczeństwo, biznes, edukacja” SGH i Accenture Polska, odbywającej się na początku 2022 roku, że uczelnia nie jest w stanie wyposażyć w pełnie wiedzy studentów, przyszłych członków rynku pracy, bo wiedza ta ustawicznie się zmienia. Natomiast podkreśla, że uczelnia musi wyposażyć studenta w umiejętność pozyskiwania informacji, ich oceny-czy są one wiarygodne, ze względu na różnorodność ich źródeł, a przez co ich zmienną jakość. A także analizowania informacji, by móc dojść do myślenia krytycznego i formułowania wniosków. Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture Polska, będący prelegentem tej samej debaty wskazuje także istotę „kompetencji zdobywania kompetencji”. Kładąc nacisk na fakt o błędnym założeniu, że we współczesnych czasach kończąc nawet edukację wyższą będziemy zajmować się danymi kwestiami przez całą swoją karierę zawodową. Już więc na etapie edukacji dąży się do podnoszenia świadomości zmienności zapotrzebowań rynku pracy. Podkreślając, że w dzisiejszych czasach konieczność przebranżawiania się można traktować za naturalną.