Prawo pracy pod lupą: 10 pytań o urlop wypoczynkowy, które chciałeś, ale bałeś się zadać

wpis w: Dookoła Pracy | 0

       O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Poczęstuj się! 

  1. Jeśli podejmuję pracę po raz pierwszy, to ile urlopu mi się należy?

       W tym przypadku, nabywasz prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wartości, która dotyczy pracownika, który przepracował rok. Czyli, z każdym miesiącem nabywasz 1/12 * 20= 1,66 dnia urlopu.

  1. Jaki wymiar urlopu przysługuje mi w każdym roku?

       20 dni, jeśli jesteś zatrudniony mniej niż 10 lat. 26 dni urlopu przy zatrudnieniu co najmniej 10 lat. Oczywiście mowa tu o pełnym wymiarze czasu pracy.

  1. A jestem zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? Ile urlopu wypoczynkowego mi przysługuje?

       Jest on ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy zatrudnionego. Podstawę do obliczenia tej wartości stanowi wymiar urlop wspomniany w punkcie 2, czyli 20 dla zatrudnionych krócej niż 10 lat i 26 dla tych, co są zatrudnieni co najmniej 10 lat.

       Przykład: Pracujesz już 15 lat, a jesteś zatrudniony na ¼ etatu. W związku z tym, przysługuje Ci ¼ * 26 = 6,5 dnia urlopu rocznie. W związku z tym, że niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia, to w tym przypadku będziesz uprawniony do 7 dni urlopu.

  1. Czy rzeczywiście muszę pracować aż 10 lat, aby być uprawnionym do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

       Nie. Obliczając wymiar urlopu wypoczynkowego, dodajemy także okres nauki. Zgodnie z kodeksem pracy, dodać należy:

Maksymalnie 3 lata -> w przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (bądź innej równorzędnej) w czasie przewidzianym przez program nauczania;
5 lat -> w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej (oczywiście w czasie, jaki przewiduje program nauczania i nie więcej niż 5 lat);
5 lat -> w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej, które skończyły wcześniej zasadniczą (bądź równorzędną) szkołę zawodową;
4 lata -> jeśli ukończysz średnią szkołe ogólnokształcącą;
6 lat -> w przypadku szkoły policealnej;
8 lat -> jeśli ukończysz szkołę wyższą.
Warto nadmienić, że nie sumujemy okresów nauki.

       Oczywiście, jeśli pracowałeś wcześniej w innych miejscach, to dodać należy jeszcze okres zatrudnienia w poprzednich firmach (niezależnie od tego, że wystąpiła przerwa pomiędzy zatrudnieniami oraz niezależnie od przyczyny, na skutek której umowa o pracę została rozwiązana).

  1. Jeśli studiowałem i jednocześnie pracowałem (przez pewien czas), to co się będzie wliczało przy sumowaniu okresu zatrudnienia?

       Albo policzony będzie czas zatrudnienia, albo okres nauki, w zależności od tego, co będzie bardziej korzystne dla pracownika.

  1. Czy uzyskując tytuł licecjata i rozpoczynając w tym samym roku pracę, będę musiał przepracować wyłącznie 2 lata, aby móc skorzystać z 26 dni urlopu? Czy też dopiero po zakończeniu studiów magisterskich będzie to możliwe?

       Studia licencjackie/inżynierskie uznawane są za wystarczające do tego, aby uznać, że dana osoba ukończyłą szkołę wyższą. W tym przypadku, wystarczy przepracować 2 lata, aby być uprawnionym do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.

  1. Czy mogę te 20/26 dni urlopu wykorzystać w częściach, czy całość od razu?

       Tak, urlop można wykorzystać w częściach, natomiast co najmniej jedna z nich powinna trwać minimum 14 następujących po sobie dni kalendarzowych.

  1. Ile dni urlopu na żądanie przysługuje mi w danym roku?

       W danym roku kalendarzowym, pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie.

  1. Czy z tych 4 dni mogę skorzystać „pod rząd”?

       Tak, oczywiście.

  1. Czy jeśli nie wykorzystam całości urlopu w danym roku kalendarzowym, to mi on przepadnie?

       Nie przepada, natomiast pozostałą część urlopu należy wykorzystać do 30 września roku następnego.

       Masz jeszcze inne pytanie dotyczące urlopów wypoczynkowych? Daj nam koniecznie znać. Spróbujemy poszukać odpowiedzi! Widzimy się ponownie w grudniu, w kolejnym odcinku „Prawa pod lupą”.

Artykuł powstał w oparciu o Kodeks Pracy (Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami).