Prawo pracy pod lupą, czyli 9 pytań i odpowiedzi na temat świadectwa pracy

wpis w: Dookoła Pracy | 12

 O tym jak bardzo prawo może być zawiłe i skomplikowane, już chyba każdy wie. „Prawo pracy pod lupą”, to cykl wpisów dotyczących zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracownika, a nie zawsze są w pełni jasne. Podajemy je w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Tym razem przybliżamy najważniejsze informacje dotyczące świadectwa pracy.

 

  1. Czy pracodawca zawsze musi mi wydać świadectwo pracy? Nawet wtedy, gdy jestem z nim w konflikcie?

Oczywiście. Jest to jego obowiązek. Jest natomiast jeden wyjątek: obowiązku wydania świadectwa pracy nie ma pracodawca, jeśli w ciągu kolejnych 7 dni od wygaśnięcia/rozwiązania poprzedniej umowy podpisuje z Tobą kolejną.

 

2. Ile czasu ma pracodawca na przekazanie mi świadectwa pracy?
Pracodawca powinien to zrobić z dniem rozwiązania/wygaśnięcia umowy i przekazać bezpośrednio Tobie bądź upoważnionej do tego osobie do rąk własnych. Jeśli natomiast nie będzie Cię w ten ostatni dzień w biurze, to pracodawca ma 7 dni na przesłanie świadectwa pocztą.

 

3. Czy muszę się rozliczyć z pracodawcą, w sensie oddać mu laptopa i inne sprzęty biurowe zanim otrzymam świadectwo pracy?

Nie jest to konieczne do otrzymania świadectwa pracy. Oczywiście należy to zrobić, ale sam fakt rozliczenia się z pracodawcą nie jest kluczowy, aby wydał Ci świadectwo.

 

4. Czy świadectwo pracy muszę odebrać osobiście?

Możesz odebrać je osobiście, albo może to zrobić upoważniona do tego przez Ciebie osoba (na piśmie). Jeśli natomiast nie jesteś obecny w biurze i nie ma Twojego pełnomocnika, to pracodawca może wysłać Ci świadectwo pocztą (listem poleconym).

 

5. Jakie informacje znajdują się na świadectwie pracy?
Będą tu takie informacje jak: wymiar czasu pracy na jaki byłeś zatrudniony, jak została rozwiązana umowa (np. za porozumieniem stron), ile wykorzystałeś dni urlopu, ile dni spędziłeś na L4. Od 2017 roku ma być zawarta tam też informacja, czy korzystałeś z ochrony stosunku pracy ze względu na urlop wychowawczy.

 

6. Czy świadectwo pracy pracodawca może mi wysłać pocztą?
Tak, jeśli w dniu rozwiązania/wygaśnięcia umowy nie ma Ciebie w biurze, to pracodawca wyśle Ci taki dokument listem poleconym.

 

7. Słyszałem, że od 1 stycznia 2019 roku coś jeszcze ma mi pracodawca dać i że dotyczy to moich akt pracowniczych?
Pracodawca przekaże Ci również informacje dotyczące przechowywania akt pracowniczych, czyli:

a) Jak długo będzie przechowywana Twoja dokumentacja pracownicza

b) Informację o tym, że masz możliwość odebrać swoją dokumentację pracowniczą w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji

c) Informację o tym, że dokumentacja będzie zniszczona, jeśli nie odbierzesz jej w określonym terminie

 

8. Jak długo pracodawca może przechowywać moje akta pracownicze?
Uległo to skróceniu do 10 lat (liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu/wygaśnięciu). Ten przepis wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2019.

 

9. Co jeśli pracodawca nie będzie chciał mi wydać świadectwa pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać Ci świadectwo pracy. Jeśli by tego nie zrobił, to musiałby zapłacić grzywnę, a Ty mógłbyś ubiegać się o odszkodowanie, jeśli poniósłbyś jakąkolwiek szkodę na skutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

 

Interesuje Cię tematyka z prawa pracy? Zajrzyj tutaj 🙂