Bez tej klauzuli Twoje CV od razu trafi do niszczarki…

wpis w: CV | 18

Zapewne niejednokrotnie słyszeliście już o słynnym RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ang.:General Data Protection Regulation, GDPR). Akronim, który sieje postrach tak naprawdę dotyczy rozporządzenia, które ma pomóc w lepszej ochronie danych osobowych. Również podczas rekrutacji!


Najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać:

  1. Bez dołączenia klauzuli o ochronie danych osobowych, rekruter nie będzie mógł się z Tobą skontaktować;
  2. Podobnie w przypadku zamieszczenia nieaktualnej klauzuli o ochronie danych. 25 maja 2018 roku po wejściu RODO obowiązuje całkowicie nowa klauzula. Jeśli od dawna nie aktualizowałeś swojego CV, zrób to teraz i zmień klauzulę na aktualną;
  3. Przed wysłaniem CV na daną ofertę pracy sprawdź, jaką klauzulę chce pracodawca abyś zamieścił. W tym artykule podajemy kilka przykładowych wzorów klauzuli, ale dana firma może wymagać dodatkowych informacji. Lepiej zweryfikuj!

Przykładowe brzmienie aktualnej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Wersja uproszczona: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ……… w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym”.

 

„Zgadzam się na przetwarzanie przez [wstawić nazwę pracodawcy wskazaną w ogłoszeniu o pracę] danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę”

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …….. (nazwa stanowiska) i prowadzonej przez firmę …….. (nazwa firmy) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”

Pamiętaj, że taka klauzula pozwala pracodawcy uwzględnienie Twojego CV w wyłącznie jednym procesie rekrutacyjnym, a dokładnie w odniesieniu do stanowiska, na które aktualnie aplikujesz. Nic więcej.


Jeśli natomiast chcesz, aby pracodawca wziął pod uwagę Twoje CV w kolejnych rekrutacjach i zachował je w bazie, do wyżej opisanej klauzuli musisz dodać jeszcze kolejne zdania. Przykłady poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ……. również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

   

„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.


Klauzula w języku angielskim:

„I hereby agree to the processing of personal data included in my application for the needs necessary to carry out the recruitment process carried out by …… (nazwa firmy) in accordance with art. 6 par. 1 lit. a Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).”

Podobnie jak w polskiej wersji językowej, możesz dodać dodatkowe zdanie o zgodzie na udział w kolejnych rekrutacjach:

„I also consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes.”


Gdzie zamieścić taką klauzulę? Najlepiej w stopce Twojego CV! Powodzenia! Niech RODO będzie z Tobą!


UWAGA! W Maju 2019 weszła w życie ustawa dostosowująca polskie przepisy do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zobacz co się zmieniło!


A jeśli jesteś na etapie zmiany pracy i czeka Cię aktualizacja CV, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy tutaj.